Werken aan
een moderne overheid

Contact

Overheidsorganisaties

Jong Talent

Data- & Informatiemanagement

Onze expertise

YPublic is een ontwikkel- en verbindingsorganisatie voor jonge hoogopgeleide starters en overheidsorganisaties die werken aan de optimalisatie van hun bedrijfsvoering en dienstverlening. YPublic werkt al velen jaren in het vakgebied informatiemanagement. Het vakgebied is breed en door de tijd ontwikkelen zich nieuwe thema’s waar wij in meebewegen en onze ontwikkeltrajecten op aanpassen. Lees hieronder de thema’s en rollen waar onze Young Professionals op ingezet kunnen worden.

De rollen

Beheren van informatie

Informatiebeheer | Archivering | Recordmanagement
Deze professionals zijn in het algemeen de spil tussen informatiebeheer, informatiekwaliteit en digitale ontwikkelingen. Zij zetten zich in voor het borgen van terugvindbaarheid en toegankelijkheid van informatie. Waar zij een hoop energie van krijgen is het controleren, adviseren, trainen en coachen van medewerkers in kwalitatief goed informatiebeheer. Daarnaast kunnen zij helpen bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen zoals: De archiefwet, AVG, Wet open overheid, een E-depot etc.

Inrichten van processen en systemen

Informatiemanager | Informatieadviseur | Functioneel Beheer
Deze professionals zijn over het algemeen de spil tussen de business en IT. Zij zetten zich in voor het creëren van overzicht en inzicht in informatiestromen, processen, applicaties en gegevens. Waar zij een hoop energie van krijgen is adviseren over - en implementeren van het optimaal inrichten van systemen en processen bij de gebruikers. Daarnaast zetten zij zich in voor implementaties van ontwikkelingen zoals b.v.: Wet open overheid, Wet elektronische publicaties, E-depot, MS Office 365, een nieuw zaaksysteem etc.

Inzichten uit data

Data-adviseur | BI specialist | Data Scientist | Data Engineer
Deze professionals zijn in het algemeen de spil tussen alle data en de gebruikers. Zij zetten zich in voor het optimaal kunnen benutten van alle (in-house) data voor belangrijke (maatschappelijke) vraagstukken. Waar zij een hoop energie van krijgen is het achterhalen van de vraag achter de vraag om zo de benodigde data om te zetten naar echt waardevolle inzichten. Daarnaast zijn zij sterk in het visualiseren en presenteren van bevindingen en resultaten.

Werken met mensen en teams

Projectleiding | Verandermanagement | Coach
Deze professionals zijn de spil tussen de mens en het doel van een team of organisatie. Zij zetten zich in voor het soepel laten verlopen van projecten of veranderingen. Waar zij een hoop energie van krijgen is het in contact staan met mensen en het aanzetten tot actie.

Benutten kwaliteitskaders

Functionaris Gegevensbescherming en Privacy officer | AVG
Binnen YPublic zien wij wet- en regelgeving als kwaliteitskaders. Deze kwaliteitskaders komen direct of indirect terug in vrijwel alle functies en rollen die ons vakgebied kent. Het is aan onze professionals om deze op waarde te schatten en zo goed mogelijk te benutten.
Daarnaast kennen wij ook specifieke functies die zich focussen op het bewustzijn van kwaliteitskaders zoals de AVG. Een focus op het privacy bewustzijn en- beleid van de organisatie. Denk daarbij aan de FG en Privacy officer als vraagbaak en kennispartner van de organisatie op gebied van privacy(wetten), -regelgeving en beveiliging.

De waarde van onze Young Professionals

Nieuwste kennis en kunde binnen het vakgebied

 Generalisten met een eigen specialisatie

  Onderdeel van een uitgebreid, direct te raadplegen ervaren netwerk

  Mogelijkheid voor indiensttreding

Jong talent inzetten binnen jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bedankt! Je bericht is succesvol verstuurd.
Oeps! Er is iets misgegaan met het versturen van je bericht.

Of neem contact met ons op via:

Onze opdrachtgevers