De essentie van YPublic

Bekijk hier de video
YPublic is ontstaan uit de overtuiging dat de transformatie naar een digitale overheid alleen realiseerbaar is met behulp van de juiste inzet van mensen en middelen. YPublic heeft de visie dat de relevante kennis, vaardigheden en competenties van haar medewerkers het verschil kunnen maken in de ontwikkeling naar een nieuwe en digitaal georiënteerde overheid.

Mee op reis

YPublic als platform

YPublic biedt de juiste omgeving waarbinnen medewerkers geënthousiasmeerd worden om vanuit eigen kracht hun potentie en ambities te kunnen waarmaken. We vinden het belangrijk dat mensen met passie en bevlogenheid werken aan uitdagingen. Met enthousiasme en betrokkenheid hebben wij het gemeenschappelijke doel potentie te zien en ontsluiten in mensen. Uiteindelijk kunnen wij daarmee de ontwikkeling en groei van mens en organisaties waarmaken. Klaar om deze uitdaging aan te gaan?


— Dennis Kuis • oprichter YPublic
Unlock the potential - met deze visie willen we werken aan de groei en ontwikkeling van zowel overheidsorganisaties als jong talent.